මලයාලම්

Love Action Drama (2019) Sinhala Subtitles

දිනේශන් සහ ශෝභාගේ ප්‍රේම කතාවේ ආරම්භ, ගලාගෙන යෑම සහ අවසානය Love Action Drama….. හදිස්සියේම මුණ ගැහිලා, පළමු දැක්මෙන් ඇතිවෙන ආදරයක් තමයි Love Action Drama……2019 ඕනම් උත්සවය වෙනුවෙන් කේරළය පුරා හමාගෙන ගියපු මහා සුළඟ Love Action Drama…..එහෙනම් ඉතින් මෙන්න තියනවා, බලන්න Love Action Drama….. නිවින් පෞලි සමග නයන්තාරා ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය …

Read More »